• 115 - Tổ 13 - Đường Cầu Diễn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

  • 096 864 9986

Tuyển dụng

Nội thất Ngọc Bích cần tuyển dụng 5 công nhân