BPN54 Ván Malaysia

  Tháng Chín 9, 2018

900.000

Giường :1800x2000x300 : giá 5.300.000đ (giá đã bao gồm  táp 1 bên)

Tủ quần áo: R2000xC2000xS550: giá 6.800.000đ

Tổng cả bộ BPN50: 12.100.000đ

Giường :1800x2000x300 : giá 5.300.000đ (giá đã bao gồm  táp 1 bên)

Tủ quần áo: R2000xC2000xS550: giá 6.800.000đ

Tổng cả bộ BPN50: 12.100.000đ